Close

Privacybeleid

Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken. Uw mailadres kan ook worden gebruikt om updates over onze producten te versturen. Verder worden uw gegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming. Ruben O Tailors zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling. Wanneer u een bestelling plaatst bij Ruben O Tailors, hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die u plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Ruben O Tailors klantenbestand, wat alleen voor Ruben O Bespoke Tailoring doeleinden wordt gebruikt.

Doelen en gegevensverwerking

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van Ruben O Tailors marketingactiviteiten, het invorderen van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ruben O Tailors verkoopt geen gegevens aan derden.

Wetgeving

Ruben O Tailors verbindt zich ertoe de Nederlandse en Belgische wetgeving omtrent de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website hebt u het recht om zich tot de klantendienst te richten met de vraag of wij uw gegevens verwerken. Wij zullen dan binnen vier weken na het verzoek schriftelijk/elektronisch doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.
U hebt tevens het recht, door middel van een tot Ruben O Tailors gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Afmelden van de nieuwsbrief

Wanneer u geen nieuwsbrief meer van Ruben O Tailors wilt ontvangen, kunt u dit laten weten door te klikken op de link in de nieuwsbrief.

Doorlinken via onze website

De website van Ruben O Tailors kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van Ruben O Tailors vallen. Ruben O Tailors is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Ruben O Tailors met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Adreswijziging

Klanten verplichten zich ertoe Ruben O Tailors van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Ruben O Tailors geen adreswijziging heeft ontvangen, blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

Aanpassingen

Ruben O Tailors kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.